Indre Østfold Krisesenter IKS- Et tilbud til kvinner utsatt for vold, og deres barn

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutt å gjøre noe den vil."

(Per Isdal)

Bildet kan inneholde: tekst


Er krisesenteret noe for meg?

Er du utsatt for vold? Er du usikker på om du er er utsatt for vold? Trenger du noen å snakke med om din situasjon?

‚ÄčTa kontakt!

Våre medarbeidere er dyktige fagpersoner med mye kompetanse på vold og overgrep, og ikke minst voldens konsekvenser. De kan gi deg samtaler, støtte og veiledning, og alle tilbudene på krisesenteret er gratis. 

  • Krisesenteret har et trygt, midlertidig botilbud
  • Krisesenteret har et dagtilbud til deg som ikke har behov for beskyttelse og et botilbud. 
  • Krisesenteret har et tilbud om nettverksmøter, både for deg som bor her, og for deg som benytter dagtilbudet vårt. 
  • Krisesenteret har et tilbud om støtte også i en reetableringsfase.  
  • På Krisesenteret bestemmer du selv over eget liv og de valg du tar. 
  • Krisesenteret er tilrettelagt for kvinner med funksjonsnedsettelse.