Informasjon om oss

Om oss

Indre Østfold Krisesenter er et tilbud til voldsutsatte kvinner og deres barn. Vi vil alltid kunne ta deg i mot, og er åpent 24 timer i døgnet. Dersom det ikke er ledig rom eller ande årsakaer til at du ikke kan bo hos oss, bistår vi med å finne et annet, egnet tilbud. Tilbudene hos oss er gratis, og dersom du ikke har behov for å bo hos oss, kan du få et tilbud om samtaler og deltagelse i nettverksgruppe.

Alle som bor på krisesenteret får en egen kontaktperson med høy kompetanse og utdanning innenfor feltet. Man får støtte og oppfølging når det gjelder egen voldshistorie og traumer, eventuell kontakt med øvrig hjelpeapparat, praktisk hjelp og støtte i en reetableringsfase.

Også barna som kommer til krisesenteret i følge med mor får egen kontaktperson. Kontaktpersonen ser til at barna får den hjelp de trenger på lik linje med mor. Det er godt tilrettelagt for barn og ungdom.

Advokatvakt: Hver annen uke har vi tilbud om gratis juridisk rådgivning. Har du spørsmål som omhandler f.eks barn og familie, vold og mulig kontakt med politiet, skilsmisse og skifte eller andre temaer; ta kontakt med oss og gjør en avtale om tidspunkt. Du behøver ikke benytte de andre tjenestene våre for å kunne bruke advokatvakt. 

Krisesenteret som kompetansesenter: Du som treffer mennesker, enten som ansatt i hjelpeapparatet, gjennom frivillige organisasjoner eller som venn eller nabo; du kan når som helst kontakte oss og drøfte anonymt eller få veiledning. Vi holder også gjerne foredrag eller innlegg i smått og stort. 

Indre Østfold krisesenter er et interkommunalt selskap og finansiert av  kommunene Eidsberg, Askim, Rakkestad, Marker, Trøgstad, Skiptvet, Rømskog, Spydeberg og Hobøl

Du kan komme til senteret for samtaler/veiledning, eller for å ha et trygt sted og bo.

“INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS,
BARE JEG KJENNER MIN SMERTE”

Krisesenteret tilbyr

Taushetsplikt

Dagtilbud - Samtale

Beskyttelse

Midlertidig botilbud

Telefon

Døgnåpent

Gratis hjelp